Hlavní přednosti materiálu Corian®

DuPont™ Corian® je zdokonalenou směsí přírodních minerálů a čistého akrylového polymeru. Jedná se o syntetický materiál, zrozený z lidské představivosti a bádání, který odráží potřeby designu. Pro maximální využití materiálu Corian® ve světě neustále se měnících prostředí, módních trendů a komunikačních prostředků jsou designéři a architekti přizváni k tomu, aby proměnili tento neomezený materiál do smysluplného díla s konkrétním tvarem a funkcí.

Odolnost

Od svého uvedení na trh v r. 1967 dokazuje DuPont™ Corian® svou pozoruhodnou trvanlivost, se kterou je snazší žít. Materiál se netřepí po vrstvách a velmi dobře odolává každodennímu opotřebování. Je odolný vůči většině nárazů, škrábanců a rýh vznikajících v oblastech se silným provozem. U materiálu Corian® byly provedeny zkoušky jeho mechanických, teplotních, elektrických a jiných povrchových vlastností.

Hygiena

DuPont™ Corian® je neporézní materiál. Je pevný v celé své tloušťce a může být zpracován za pomoci nerozeznatelných spojů, dodávajících vysokou hygienu povrchu. Materiál nepodporuje růst baktérií ani plísní. Corian® získal osvědčení od nezávislé laboratoře jakožto hygienický materiál vyhovující mezinárodní normě DIN EN ISO 846.

Opravitelnost

Povrchy vyrobené z materiálu DuPont™ Corian® jsou obnovitelné, což znamená, že mohou být plně navráceny do původního stavu za pomoci běžných, jemně abrazivních čistících prostředků a drátěnky. Např. spálená místa od cigaret lze tímto způsobem odstranit. Poškození vzniklé z důvodu zneužití lze obvykle opravit na místě i bez nutnosti kompletní výměny materiálu.

Nejedovatost

DuPont™ Corian® je inertní, netoxický materiál. Za běžných teplotních podmínek neuvolňuje plyny. Při hoření uvolňuje zejména oxid uhličitý a vytvářený kouř je opticky světlý a neobsahuje toxické halogenové plyny. Vzhledem k těmto vlastnostem se používá ve veřejných prostorách a u citlivých aplikacích jako jsou odbavovací přepážky na letištích, stěny a pracovní plochy v nemocnicích a hotelech.

Pevnost

Barvy a vzory probíhají v celé tloušťce materiálu a nelze je odřít. DuPont™ Corian® je tuhý materiál, který se neodlamuje po vrstvách.

Nenápadné spoje

Použití DuPont™ Corian® omezuje pouze Vaše vlastní představivost. Díly z materiálu Corian® mohou být nenápadně přilepeny k sobě, čímž vytváří bezešvý vzhled a poskytují prakticky neomezené designérské možnosti provedení ploch. Například dlouhé pulty je možno vyrobit z několika dílů v dílně a poté sestavit na místě montáže. Okraje mohou být sestaveny tak, aby vypadaly silnější.

Tvarovatelnost za tepla

DuPont™ Corian® lze tvarovat za tepla v dřevěných či kovových formách při řízených teplotách a vytvářet z nich různé dvojrozměrné a trojrozměrné předměty moderního designu. Pomocí techniky basreliéfu je také možno vytvářet vyražené efekty.

Průhlednost

Průhlednost materiálu DuPont™ Corian® je nápadná zejména u světlejších barev a slabších vrstev. Mnoho designérů nyní používá tento materiál při vytváření svítidel či světelných efektů v různých aplikacích. Skupina barev označovaná Illumination Series (svítící řada), obsahuje 6 barev u slabých vrstev materiálu o šířce 6 a 12 mm, dodávající zvýšenou průsvitnost, využitelnou zejména při vytváření zvláštních světelných efektů.

Zpracovatelnost stejná jako u dřeva

DuPont™ Corian® je možno opracovat jako tvrdé dřevo, za použití stejných nástrojů. Většina zpracovatelů materiálu DuPont™ Corian® má původní vzdělání v truhlařině.

Barevnost

Barvy Corian® poskytují téměř neomezenou pracovní paletu. Pro Váš návrh si můžete vybrat buď jednoduchou barvu nebo experimentovat s poutavými barevnými harmoniemi. Corian® je možno použít rovněž jako mozaiku, ve formě barevných akcentů nebo jako univerzální doplňky ostatních materiálů jako je kov, dřevo, kámen, atd.

Ekologická přívětivost

DuPont™ Corian® je vyráběn v souladu s přísnými normami, omezujícími tvorbu odpadů a spotřebu energií ve všech fázích výrobního procesu. Samotný materiál i adheziva a těsniva používaná k jeho montáži mají certifikaci GREEN GUARD Indoor AirQuality® potvrzující, že tento materiál vytváří nízké emise těkavých organických sloučenin.

Komentáře nejsou povoleny.